De bedoeling van een geveltuintje is dat je enkele voetpadtegels los wrikt en op de vrijgekomen aarde iets zaait, plant of maakt. Vaak is dat een klimplant die langs de gevel omhoog kruipt. Op die manier neem je de verantwoordelijkheid voor een stukje publieke ruimte op jou. "Het ziet ernaar uit dat vrouwen de wereld gaan redden", grapt Simon als we hem vragen naar zijn geveltuintjesproject.
...