Binnen het CREST-project naar kustprocessen aan de Belgische kust voerde doctoraatstudente in de Ingenieurswetenschappen Evelien Brand tussen 2017 en 2019 twaalf weken lang veldonderzoek uit op het strand bij Mariakerke en Groenendijk. De metingen toonden aan dat sterke getijdenstromingen er zand wegvoeren tijdens springtij en dat het strand zich herstelt tijdens het zogenaamde doodtij, wanneer het verschil tussen hoog- en laagtij minimaal is.

"Dat de getijden zo'n grote invloed hebben op onze strandvorming, heeft te maken met onze ligging nabij het Nauw van Calais. Dit zorgt dat onze kust gekenmerkt wordt door vier meter getijverschil, terwijl de golfimpact vrij klein is. Hierdoor is het effect van variaties in de getijslag even groot als het effect van variaties in golfhoogte. Dit is uniek voor de Belgische kust, omdat zandige kusten vaak golf-gedomineerd zijn", verklaart doctor Brand.

De nieuwe vaststelling kan erg belangrijk zijn voor de bescherming van de de Belgische kust tegen klimaatveranderingen. Voorheen werden er voornamelijk maatregelen genomen die eigen zijn aan golf-gedomineerde kusten.

"Om effectief te werken is het belangrijk dat we eerst de dynamieken achter onze kust goed in kaart brengen. Een mogelijke manier om onze door de getijden-gedomineerde kustzone te beschermen is het ophogen van de getijdenbanken", zegt Brand.

(Belga)

Binnen het CREST-project naar kustprocessen aan de Belgische kust voerde doctoraatstudente in de Ingenieurswetenschappen Evelien Brand tussen 2017 en 2019 twaalf weken lang veldonderzoek uit op het strand bij Mariakerke en Groenendijk. De metingen toonden aan dat sterke getijdenstromingen er zand wegvoeren tijdens springtij en dat het strand zich herstelt tijdens het zogenaamde doodtij, wanneer het verschil tussen hoog- en laagtij minimaal is."Dat de getijden zo'n grote invloed hebben op onze strandvorming, heeft te maken met onze ligging nabij het Nauw van Calais. Dit zorgt dat onze kust gekenmerkt wordt door vier meter getijverschil, terwijl de golfimpact vrij klein is. Hierdoor is het effect van variaties in de getijslag even groot als het effect van variaties in golfhoogte. Dit is uniek voor de Belgische kust, omdat zandige kusten vaak golf-gedomineerd zijn", verklaart doctor Brand.De nieuwe vaststelling kan erg belangrijk zijn voor de bescherming van de de Belgische kust tegen klimaatveranderingen. Voorheen werden er voornamelijk maatregelen genomen die eigen zijn aan golf-gedomineerde kusten."Om effectief te werken is het belangrijk dat we eerst de dynamieken achter onze kust goed in kaart brengen. Een mogelijke manier om onze door de getijden-gedomineerde kustzone te beschermen is het ophogen van de getijdenbanken", zegt Brand.(Belga)