De aanvragen voor zowel de bijenvriendelijke als de gewone groenbedekkers dienen vanaf nu elektronisc...

De aanvragen voor zowel de bijenvriendelijke als de gewone groenbedekkers dienen vanaf nu elektronisch ingediend te worden. Dit zorgt voor enkele wijzigingen.Vóór 1 augustus van elk jaar moet men een kleurenkopie van de luchtfoto's van de percelen uit de verzamelaanvraag van het huidige jaar met vermelding van de straatnamen en de ingezaaide percelen, per mail voorleggen aan de dienst landbouw.Vóór 1 december van elk jaar moet het aanvraagformulier digitaal met de nodige bijlagen ingediend worden.(AHP)