Hertsberge en het bomenbeheer: het zorgt al jaren voor discussies. Ook nu is er weer wat animo nadat er plannen zijn om een grote beuk dichtbij de hoek van de Sint-Jansdreef en de Lodistraat te kappen. De 80-jarige boom is volgens enkele verontwaardigde Hertsbergenaars niet ziek en kan zeker nog eens zo lang meegaan. "Waarom beslist de gemeente dan om deze zeldzame rode beuk weg te halen?", vragen ze zich af. "De boom staat bij een slecht aangelegd voetpad, ...

Hertsberge en het bomenbeheer: het zorgt al jaren voor discussies. Ook nu is er weer wat animo nadat er plannen zijn om een grote beuk dichtbij de hoek van de Sint-Jansdreef en de Lodistraat te kappen. De 80-jarige boom is volgens enkele verontwaardigde Hertsbergenaars niet ziek en kan zeker nog eens zo lang meegaan. "Waarom beslist de gemeente dan om deze zeldzame rode beuk weg te halen?", vragen ze zich af. "De boom staat bij een slecht aangelegd voetpad, dat er veel later kwam dan de boom. In tijden van ontharding zou een zandwegel die water doorlaat trouwens veel beter zijn. En de prachtige historische beuk maakte misschien deel uit van het begin van de toegangsweg naar het vroegere kasteel de Pélichy."Er wordt met de vinger gewezen naar het Agentschap van Natuur en Bos (ANB), dat verantwoordelijk was voor vorige kapwerken. Maar die heeft in deze zaak niets te zeggen. "Het kappen van deze boom is een gemeentelijke bevoegdheid", zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel. "ANB geeft géén advies bij het kappen van individuele bomen in een woonzone. Als we kappingen uitvoeren in een bos zijn dat weloverwogen beslissingen omwille van de veiligheid, fytosanitaire redenen (doorgeven van ziektes van de ene boom naar de andere, red.) of om de ecologische waarde te verbeteren.""Het verwijderen van de boom is geen impulsieve maar een weloverwogen beslissing voor de veiligheid", reageert burgemeester Jan de Keyser. "De boom veroorzaakt veel schade aan het voetpad. Dit is zeer duidelijk merkbaar. Daarnaast is de boom al vrij oud en toont die de eerste tekenen van aftakeling, zoals stambeschadiging bovenaan de boom. Dat verhoogt de kans op afbrekende takken. Een potentiële verblijfplaats voor beschermde dieren, zoals vleermuizen, is de boom ook niet. Over de hinder voor de omliggende woningen spreek ik me niet uit, want daarover zijn de meningen verdeeld. We willen Hertsberge laten groeien met respect voor zijn authenticiteit én groene karakter. Dit is een evenwichtsoefening die we met de nodige zorgplicht maken. Zo leidt zeker niet iedere aanvraag voor kappen van bomen tot een kapvergunning, beperken we de ontbossing bij nieuwbouwprojecten en investeren we in kwaliteitsonderzoek van bomen in de Hertsbergse dreven."(Piet Himpens)