In 2018 werden reeds 331 ritten gemaakt met de Blue-bikes en in 2019 steeg het gebruik met 36 procent tot 451 ritten. Het ging vorig jaar om 191 verschillende gebruikers en de gemiddelde uitleentijd was ongeveer 7 uur. Absolute uitschieters waren de zomermaanden juli en augustus met ...

In 2018 werden reeds 331 ritten gemaakt met de Blue-bikes en in 2019 steeg het gebruik met 36 procent tot 451 ritten. Het ging vorig jaar om 191 verschillende gebruikers en de gemiddelde uitleentijd was ongeveer 7 uur. Absolute uitschieters waren de zomermaanden juli en augustus met respectievelijk 52 en 69 ritten."Het stadsbestuur probeert verplaatsingen met de fiets zoveel mogelijk te stimuleren. Fietsen is immers gezond, goedkoop en goed voor het milieu. Hiervoor werden de afgelopen jaren talrijke acties ondernomen met de aanleg van veilige fietspaden en het plaatsen van kwaliteitsvolle fietsenstallingen. Met de stadsdiensten geven we ook zelf het goede voorbeeld", zegt schepen Marjan Chapelle (Samen).In december 2017 opende het stadsbestuur daarom ook een Blue-bikepunt bij het station met acht blauwe deelfietsen. Dit werd mogelijk dankzij subsidies in het kader van het Europese project Transmobil, dat de verbetering van de mobiliteit in de grensregio beoogt. Hierbij werden de deelfietsen geplaatst aan de zijkant van het stationsgebouw. Blue-bikeabonnees kunnen die ontlenen voor 1,15 euro en dit voor een periode van 24 uur. Blue-bikes helpen trein- of busreizigers de laatste kilometers van hun traject op een duurzame manier te overbruggen, wat niet altijd eenvoudig is in landelijke regio's. Ze helpen van stations een mobiliteitsknooppunt te maken en zorgen voor meer fietsers in de stad. (AHP)