Woensdag maakte Focus-WTV bekend dat het stadsbestuur van Harelbeke een negatief advies heeft gegeven voor de uitbreiding van de nertsenkwekerij in deelgemeente Hulste, van 18.000 naar 24.000 dieren. Nu moet de provincie West-Vlaandere...

Woensdag maakte Focus-WTV bekend dat het stadsbestuur van Harelbeke een negatief advies heeft gegeven voor de uitbreiding van de nertsenkwekerij in deelgemeente Hulste, van 18.000 naar 24.000 dieren. Nu moet de provincie West-Vlaanderen nog oordelen over de aanvraag. Gaia is alvast tevreden met het negatieve advies van de gemeente Harelbeke: "Alweer een bewijs dat er amper nog een maatschappelijk draagvlak is voor het kweken van dieren voor hun pels", aldus Gaia-directeur Ann De Greef.Gaia had eerder al bij de gemeente Harelbeke een bezwaarschrift ingediend tegen de uitbreidingsplannen van de nertsenkwekerij in Hulste. "Dierenwelzijn is tot nader order geen factor die meespeelt bij de toekenning van een milieuvergunning, jammer genoeg", zegt Ann De Greef. "In ons bezwaarschrift hebben we ons daarom vooral toegespitst op de negatieve impact die de uitbreiding zou hebben op de omgeving: geurhinder door de enorme hoeveelheid mest van de nertsen, wat ongedierte aantrekt en dus het risico op ziektes verhoogt,..." Ook de buurtbewoners zijn terecht gekant tegen de uitbreiding van de nertsenkwekerij. Een petitie tegen de uitbreiding werd door 450 mensen ondertekend.