Het Regionaal Landschap Houtland stond in voor het ontwerp en de gemeente voerde de werken uit. "De plaatselijke jeugd was daar al langer vragende partij om het bestaande voetbalveld en sp...