Er loopt nog tot 21 juli een openbaar onderzoek waarbij opmerkingen kunnen geformuleerd worden in het gemeentehuis.
...

Er loopt nog tot 21 juli een openbaar onderzoek waarbij opmerkingen kunnen geformuleerd worden in het gemeentehuis. Tijdens een infovergadering werden de plannen toegelicht door Jeroen Bouvyn van het provinciaal waterbeheer. Geen diepe waterput deze keer, maar een gecontroleerd overstromingsgebied waarbij de gemeente, niet zonder moeite volgens de burgemeester, de nodige aankopen deed. Binnen deze zone wordt de Roobeek verplaatst en wordt een berm aangelegd met een maximale hoogte van anderhalve meter. In uiterste nood is er een opvangcapaciteit van 60.000 m³ waarbij ook het speelpleintje in de Poerbusstraat kan gebruikt worden als extra opvangzone. De hele zone situeert zich tussen het bedrijf Sioen en de Meersenstraat. Na het openbaar onderzoek zal zo spoedig mogelijk met de aanleg begonnen worden. "En hopelijk spelen ze bij, overstromingsgevaar de sleutel niet kwijt", merkte een alerte inwoner op die verwees naar de toestand in de Berlingmolenstraat enkele jaren geleden. "Het wordt een electronisch controlesysteem met mogelijkheid tot manuele bijstelling", stelde men gerust.(JM - Foto EH)