Eind vorige week zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de start van Ventilus, een project dat een stap zet naar een duurzamer energiesysteem. "Ventilus helpt mee onze klimaatambities te realiseren", zegt Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel. "Tegen 2030 moet 18 procent van onze energieconsumptie afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen en in 2050 wil Vlaanderen een klimaatneutrale samenleving zijn. Er is daarvoor onder meer een energietransitie nodig: een verdubbeling van de elektriciteit die geproduceerd wordt in onze off-shore windmolenparken."
...