De aanvraag betreft het voorzien van drie hoogspanningsstations op West-Vlaams grondgebied, in Vivenkapelle-Damme, Lissewege-Brugge en Zeebrugge-Brugge. Het gaat dus enkel om de stations, en niet om het aspect van de hoogspanningsleidingen zelf. De stat...