Eerder al verleende het college van burgemeester en schepenen ongunstig advies. Er kwam ook heel wat burgerprotest tegen het project. Met het intrekken van de aanvraag is het dossier rond de windmolens stopgezet. De provincie zal zich dus niet meer uitspreken over de aanvraag.

(AVH)

Eerder al verleende het college van burgemeester en schepenen ongunstig advies. Er kwam ook heel wat burgerprotest tegen het project. Met het intrekken van de aanvraag is het dossier rond de windmolens stopgezet. De provincie zal zich dus niet meer uitspreken over de aanvraag. (AVH)