In het kader van die convenant wordt van onderaan de ladder gewerkt, door de bevolking te raadplegen. Dat gebeurt onder meer met de klimaattafels. In Lichtervelde vindt deze plaats op maandag 13 mei van 19.30 tot 21.30 uur. Hoewel klimaat een brandend actueel thema is, blijft de interesse voor dit evenement vooralsnog wat lauw. Maandag stond d...