"Het fietspad richting Beernem kent momenteel gebreken en de fietsinfrastructuur is onvoldoende veilig", vertelt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove. "De omgevingsvergunning voor de tweede fase van de aanleg van het fietspad is dan ook goedgekeurd. Er komt een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de Blauwhuisstraat op Wildenburg en de Torenweg. Daardoor worden de kernen van Wingene en Beernem voor fietsers met elkaar verbonden. Het fietspad zal een breedte hebben van 2,5 meter en zal verbonden worden aan het kruispunt Oude Bruggeweg-Blauwhuisstraat op het huidige fietspad."
...

"Het fietspad richting Beernem kent momenteel gebreken en de fietsinfrastructuur is onvoldoende veilig", vertelt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove. "De omgevingsvergunning voor de tweede fase van de aanleg van het fietspad is dan ook goedgekeurd. Er komt een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de Blauwhuisstraat op Wildenburg en de Torenweg. Daardoor worden de kernen van Wingene en Beernem voor fietsers met elkaar verbonden. Het fietspad zal een breedte hebben van 2,5 meter en zal verbonden worden aan het kruispunt Oude Bruggeweg-Blauwhuisstraat op het huidige fietspad.""De werken zullen volgens de planning 160 werkdagen duren. Gelijktijdig met de aanleg van het fietspad wordt ook de verharding van de gewestweg heraangelegd. Naast het nieuwe fietspad worden ter hoogte van de Reigerlostraat nieuwe stukken grachten aangelegd en waar nodig hersteld. Er zal een periode enige verkeershinder zijn, maar de wegomlegging zal duidelijk uitgestippeld zijn. Voor ons kost het heel wat werk om de omleiding goed te laten verlopen. Wij zijn heel tevreden dat de Vlaamse Overheid deze belangrijke beslissing nam, want een veilig fietspad richting Beernem is echt noodzakelijk." In 2010 werd al beslist dat het nieuwe fietspad aan de oostelijke kant van de N370 zou komen. Dat betekent dat er een strook van maximaal vijf meter van de bosrand van de Vagevuurbossen gekapt moet worden. Het omkappen van bomen bracht al wat onrust mee, maar is wel noodzakelijk voor de aanleg van het fietspad. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Landmaatschappij is er veel natuurcompensatie voorzien. "Wij zijn als Vlaamse Landmaatschappij gestart met de uitvoering van natuurinrichting op een graslandperceel in de Vagevuurstraat in Wingene", verduidelijkt Veva Daniels van AWV. "Een deel van het perceel werd afgegraven voor de aanleg van een ven en de ontwikkeling van een schraal grasland. Een ingebuisd bovenloopje van de Blauwhuisbeek werd opengelegd en de bebossing met loofhout en het herstel van een eikendreef volgen later." "In Beernem, waar de gewestweg het bos doorsnijdt, worden er twee wildkokers aangelegd om klein wild veilig de weg te laten oversteken. Er komt ook een touwbrug voor de eekhoorns. Dat is een enkelvoudige brug in touw die over de weg gespannen wordt tussen twee bomen, zodat eekhoorns de gewestweg veilig kunnen kruisen. We hebben in andere provincies al eerder boombruggen geplaatst, maar voor West-Vlaanderen is het een primeur."Een voorbeeld van zo'n brug in Duitsland:"Er komt ook vleermuisvriendelijke verlichting en een nieuwe bosmantel, een soort struikenrand in de overgang van het loofbos naar het open terrein. De bosrand is namelijk altijd wat dichter begroeid dan het midden van het bos. Doordat de bosrand gerooid wordt voor de aanleg van het fietspad, stimuleren we de vorming van een nieuwe bosmantel door struiken aan te planten in de eerste meters naast het nieuwe fietspad." (NS)