"Het peil blijft te laag op de ecologisch kwetsbare waterlopen", klinkt het in een persbericht. "Er is de voorspelling van neerslag de komende dagen, al worden geen gebieddekkende hoeveelheden verwacht. Bovendien zal deze neerslag niet leiden tot een structureel herstel van het peil in de waterlopen. Voor de waterlopen met een hoge ecologische waarde in West-Vlaanderen is er nog geen verbetering. Verder daalt de waterkwaliteit: er is een opmerkelijke stijging van de geleidbaarheid in de Kustpolders. In het hele IJzerbekken blijft captatie verboden."

"Na een beoordeling van de toestand in het Leiebekken is captatie uit de Mandel en de Gaverbeek opnieuw toegelaten. Dit komt tegemoet aan de grote waterbehoefte in het gebied voor de teelten in deze periode van het jaar. De waterbeheerder volgt de situatie nauwlettend op. Bij misbruik wordt er opgetreden. In het Leiebekken is het Kanaal Roeselare-Leie nog steeds geteisterd door blauwalgen. Dit is een belangrijke waterbron voor heel wat landbouwers en industrie in die regio."

"Het peil blijft te laag op de ecologisch kwetsbare waterlopen", klinkt het in een persbericht. "Er is de voorspelling van neerslag de komende dagen, al worden geen gebieddekkende hoeveelheden verwacht. Bovendien zal deze neerslag niet leiden tot een structureel herstel van het peil in de waterlopen. Voor de waterlopen met een hoge ecologische waarde in West-Vlaanderen is er nog geen verbetering. Verder daalt de waterkwaliteit: er is een opmerkelijke stijging van de geleidbaarheid in de Kustpolders. In het hele IJzerbekken blijft captatie verboden.""Na een beoordeling van de toestand in het Leiebekken is captatie uit de Mandel en de Gaverbeek opnieuw toegelaten. Dit komt tegemoet aan de grote waterbehoefte in het gebied voor de teelten in deze periode van het jaar. De waterbeheerder volgt de situatie nauwlettend op. Bij misbruik wordt er opgetreden. In het Leiebekken is het Kanaal Roeselare-Leie nog steeds geteisterd door blauwalgen. Dit is een belangrijke waterbron voor heel wat landbouwers en industrie in die regio."