Al in 2005 werd beslist dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) binnen tien afgebakende zoekzones in de regio Zeebrugge, 362 hectare natuur zou ontwikkelen. Dat is nodig omdat natuurgebieden worden ingenomen bij de verdere ontwikkeling van de achterhaven. Ruim drie vierde is ondertussen gerealiseerd.
...

Al in 2005 werd beslist dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) binnen tien afgebakende zoekzones in de regio Zeebrugge, 362 hectare natuur zou ontwikkelen. Dat is nodig omdat natuurgebieden worden ingenomen bij de verdere ontwikkeling van de achterhaven. Ruim drie vierde is ondertussen gerealiseerd. De twee percelen in Klemskerke en op Vijfwegen (Vlissegem) worden specifiek ingericht om het verlies aan zilt grasland te compenseren. Beide percelen bestaan uit een hoog- en een laaggelegen gedeelte. Het laaggelegen gedeelte van ieder perceel wordt selectief afgegraven zodat plaatselijk het zilte grondwater voor de ontwikkeling van zilt grasland kan zorgen. De hogergelegen delen wateren af naar de lage delen, waardoor die lang genoeg nat blijven in het voorjaar. Dat garandeert een optimale broedbiotoop voor de kluut, grutto en tureluur. Op beide percelen wordt ook in een waterinlaat voorzien, waarmee in droge periodes in het voorjaar vanuit de poldergrachten toch voldoende water op de percelen kan komen. De uitgegraven grond zal dienen voor de aanleg van minder schuine oevers in de Put van Vlissegem, waardoor daar een oevervegetatie kan ontwikkelen. De in te richten percelen maken deel uit van ongeveer honderd hectare poldergrasland en zilt grasland die worden beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. Ze zijn niet toegankelijk voor het publiek en door hun geïsoleerde ligging ideaal voor broedende weidevogels en overwinterende kleine rietganzen, kolganzen en andere watervogels. Er zijn in totaal vijftig werkdagen gepland, wat erop neerkomt dat bij normale weersomstandigheden de werken tegen eind oktober rond zouden moeten zijn. Om de hinder voor de omwonenden maximaal te beperken, wordt een circulatieplan gevolgd.