Al tientallen jaren staat er op de Pottelberg in Kortrijk een houtwal tussen de Hellestraat en de Abdijmolenweg. Een aantal bewoners van de Hellestraat vindt dit maar niets en heeft het stadsbestuur al een aantal keer gevraagd om die houtwal te kappen. Maar stad Kortrijk wilde daarop niet ingaan. Daarom zijn de buurtbewoners naar de vrederechter gestapt.
...