De winkel werd leeggehaald om op die manier de diepvriezers te kunnen afleggen en zo geen extra kosten te hebben. Maar door het warme we...

De winkel werd leeggehaald om op die manier de diepvriezers te kunnen afleggen en zo geen extra kosten te hebben. Maar door het warme weer van de afgelopen dagen begonnen de voedselresten te stinken. Tot groot ongenoegen van de buurtbewoners.De buurtbewoners verwittigden de politie. Ze namen foto's en brachten onmiddellijk het hoofd van de stadsreinigingsdienst op de hoogte. Daar hebben ze het probleem aangekaart en gewezen op het gevaar voor de volksgezondheid.Omdat het afval op privégrond staat, kunnen ze niet zomaar ingrijpen. Maar omwille van het dwingende karakter, in verband met de volksgezondheid, heeft de dienst beloofd om het afval woensdag te komen halen.(JVM)