Het toekomstverhaal Kortrijk 2025 steunt op drie grote pijlers: 'werken waar we wonen', 'in de stad is alles dichtbij' en 'landschap aan je voordeur'. De pijler 'landschap aan je voordeur' stelt een stadsbeeld voor waarin de open ruimtes worden gezien als groene publieke ruimte voor de stad. Samen vormen ze een netwerk van groene vingers die het stadscentrum verbindt met het landelijk...