Zwevegems burgemeester Doutreluingne steunt het protest alvast en zegt dat het gemeentebestuur negatief advies zal uitbrengen. alvast. Volgens hem is de inplanting van de 150 meter hoge molens in strijd met he...

Zwevegems burgemeester Doutreluingne steunt het protest alvast en zegt dat het gemeentebestuur negatief advies zal uitbrengen. alvast. Volgens hem is de inplanting van de 150 meter hoge molens in strijd met het bestuursakkoord van de huidige coalitie waarin men stelt dat men absolute voorrang wil geven aan de bescherming van de open ruimte. De burgemeester verwacht wel het commentaar dat hij een grote voorstander is van een actief klimaatbeleid en het dus niet consequent is zich tegen grote windmolens te verzetten. Volgens hem is dit niet tegenstrijdig, omdat het in landschappelijk gebied van Moen en Sint-Denijs de open ruimte voorrang heeft op de zogenaamde groene energie.De maatschappijen organiseren op 24 en 25 juni ontmoetingsmomenten om de bevolking te informeren. Op 24 juni is dit in OC Ter Streye in Sint-Denijs en daags nadien in het pompgebouw te Bossuit. Telkens vanaf 17 uur. In de marge konden we ook vernemen dat de NV Aspiravi, ook in hetzelfde gebied prospectie doet voor de realisatie van een eigen windmolenpark.(GV)