Bredene kondigde eind maart al aan niet op Vlaanderen te zullen wachten om een statiegeldsysteem in te voeren. De datum van 1 januari 2020 werd toen vooropgesteld. Burgemeester Vandenberghe liet wel nog in het midden wat voor systeem het zou worden. Eén mogelijkheid is een eigen systeem, waarbij elke verpakking in een Bredense winkel een sticker met een unieke barcode krijgt. Maar dat vraagt uiteraard een forse inspanning van de winkeliers. Andere mogelijkheden zijn een beloningssysteem, waarbij je 5 cent krijgt per blikje of flesje dat je terugbrengt naar bepaalde inzamelpunten. Een nog vrijblijvender systeem - toch voor het grote publiek - is dat waarbij verenigingen en sportclubs lege flesjes en blikjes inleveren en er een beloning voor krijgen.
...