Rioleringen in de omliggende gebieden kunnen de hoeveelheid regenwater niet verwerken en overstromen, waardoor vervuild water rechtstreeks in de waterlopen en bijgevolg ook in de zee terecht komt.
...

Rioleringen in de omliggende gebieden kunnen de hoeveelheid regenwater niet verwerken en overstromen, waardoor vervuild water rechtstreeks in de waterlopen en bijgevolg ook in de zee terecht komt.Uit de waterstalen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat er momenteel teveel bacteriën in het zeewater voor onze Bredense kust worden aangetroffen. Ter hoogte van de meest vervuilde gebieden aan strandpost 3 "Astrid - Droge Opgang" en strandpost 6 "Hippodroom - Duinpan" wordt het aan kustbezoekers en watersporters de volgende dagen en zeker tijdens komend weekend afgeraden om het water te betreden."Omdat het zomerseizoen quasi voorbij is en er voor het komend weekend toch slecht weer wordt gegeven, levert dit niet onmiddellijk veel hinder op. Wat evenwel als dit zich voordoet in het zomerseizoen ? In voorkomend geval zou dit betekenen dat op een groot deel van onze stranden niet zou kunnen gezwommen worden", aldus burgemeester Steve Vandenberghe. De Bredense burgemeester zal de bevoegde minister dan ook vragen wat de juiste oorzaak is van deze vervuiling en welke investeringen zijn gepland om dit in de toekomst te vermijden.""Strandwater met te veel bacteriën is niet goed voor het imago van onze kust, en meer in het bijzonder van Bredene, en bovendien mag - mocht zich dit voordoen in topseizoen - de economische impact hiervan niet worden onderschat."