Rioleringen in de omliggende gebieden kunnen de hoeveelheid regenwater niet verwerken en overstromen, waardoor vervuild water rechtstreeks in de waterlopen en bijgevolg ook in de zee terecht komt.
...