Het gevaar op wateroverlast was al jaren een acuut probleem in Poelkapelle. 5 juli 2005 vormde het orgelpunt na zeer zware regenbuien. De kritiek in gemeenteraad en individuele burgers was niet mals. "Op initiatief van toenmalig schepen Dirk Deraeve werd een rioleringsprojec...

Het gevaar op wateroverlast was al jaren een acuut probleem in Poelkapelle. 5 juli 2005 vormde het orgelpunt na zeer zware regenbuien. De kritiek in gemeenteraad en individuele burgers was niet mals. "Op initiatief van toenmalig schepen Dirk Deraeve werd een rioleringsproject in de Brugseweg en de Poorterstraat opgestart. Via grote collectoren werd het regenwater naar de Landetbeek afgevoerd en het gevaar voor de woningen in het centrum was geweken", bracht burgemeester Alain Wyffels (CD&V) in herinnering.Versneld water afvoeren, betekent nieuwe problemen stroomafwaarts. Daarom moest gezorgd worden voor vertraging van het water onder de vorm van een reservevoorraad. De gemeente kocht een perceel grond waar de Landetbeek en de Houthulstseweg elkaar kruisen en de Provincie liet een buffer voor 5 miljoen liter aanleggen. De werken werden gestart in het voorjaar van 2015 en kosten 100.000 euro. Het buffergebied, achter de wijk Kapelmeers, vormt een nieuw stukje natuur aan de rand van Poelkapelle. De Provincie is de uitbater. Ze zullen schapen laten grazen in de weide.Naast Poelkapelle creëerde de Provincie een bufferbekken in Langemark naast de Melkweg om de Pottestraat te ontlasten. Bart Naeyaert (CD&V), gedeputeerde en bevoegd voor integraal waterbeleid benadrukte de toegevoegde waarde van de Provincie om van bron tot monding de waterlopen te beheren.(pco)