Stad Brugge ondertekende net als tal van andere steden en gemeenten ook het burgemeestersconvenant en engageerde zich dan ook om tegen 2030 de CO² uitstoot te verminderen met maar liefst 40 procent. Maar het stadsbestuur vindt het ook belangrijk om de stad klaar te maken voor een toekomst waarin de weersomstandigheden wijzigen en we rekening moeten houden met meer droogte, meer hittedagen en overvloedige neerslag in korte periodes.
...

Stad Brugge ondertekende net als tal van andere steden en gemeenten ook het burgemeestersconvenant en engageerde zich dan ook om tegen 2030 de CO² uitstoot te verminderen met maar liefst 40 procent. Maar het stadsbestuur vindt het ook belangrijk om de stad klaar te maken voor een toekomst waarin de weersomstandigheden wijzigen en we rekening moeten houden met meer droogte, meer hittedagen en overvloedige neerslag in korte periodes. "Ook in Brugge zijn deze ontwikkelingen al voelbaar met als meest recente voorbeeld de droogte van de afgelopen weken en de komende dagen, waardoor heel tastbaar wordt wat dit tot gevolgen kan hebben: waterschaarste, maar ook schaarste aan gewassen", zegt schepen voor Klimaat en Energie Minou Esquenet (CD&V). "Om ons goed voor te bereiden op die ontwikkelingen hebben we een studie laten uitvoeren om zicht te krijgen op de gevolgen en in te schatten welke risico's die eventueel met zich mee brengen."De studie werd uitgevoerd door het gespecialiseerde studiebureau Sumacqua. "Dat bureau heeft samen met een hele reeks lokale experten uit stadsdiensten, andere overheden en betrokkenen een uitgebreide analyse gemaakt van het centrum van de stad Brugge. Die studie wijst uit dat bij ongewijzigd beleid we in Brugge temperatuursstijgingen mogen verwachten van 4,5°C in de winter en zelfs 6,5°C in de zomer." De schepen verduidelijkt dat er drie grote risico's zijn waarop de stad zich moet concentreren en waarvoor de stad zich zal moeten aanpassen. "De grote risico's zijn verdroging, verhitting en overstroming." Ook schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus) werkt met haar diensten mee aan de plannen om de stad beter te verdedigen tegen de wijzigende omstandigheden. "De kern van de zaak is dat we moeten vergroenen, ontharden en het aanwezige water in de stad beter moeten beheren", zegt schepen Van Volcem. "Met vergroenen zijn we nu al volop bezig door meer bloemen, bomen en struiken in het openbaar domein te voorzien. Ontharden is belangrijk om ervoor te zorgen dat neerslag weer zijn weg vindt naar de ondergrond en zo de bodem voldoende vochtig houdt. Een mooi voorbeeld daarvan is wat we hebben gerealiseerd aan de balkonrotonde door de betonvlakte open te gooien en er bloemperken te zetten.""Beter waterbeheer wil dan weer zeggen dat we ervoor moeten zorgen dat de neerslag niet te snel en niet te veel via de riool wordt afgevoerd. Tegelijk is het belangrijk om waar mogelijk water te bufferen, zodat het traag in de ondergrond kan indringen. Dat kan door een gescheiden rioolstelsel of door te voorzien in regenwaterputten." Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) wijst erop dat Brugge al in het begin van de jaren 70 pionier was met zijn ruimtelijke visie voor het historische centrum, maar dat er nu nieuwe stappen moeten gezet worden om de binnenstad 'klimaatrobuust' te maken. "Net zoals bij erfgoed is het onze taak om de zorg voor het klimaat te verankeren in het ruimtelijke beleid. We denken aan de herziening van de stedenbouwkundige verordening en de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Brugge als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Brugge van 2006. Ook in de opknappremie zijn nu al mogelijkheden ingebouwd om bijvoorbeeld voor een groendak of een regenwaterput extra financiële steun te krijgen. Ik plan die opknappremie dan ook verder uit te breiden in die richting", stelt schepen Demon. De stadsdiensten maakten een informatieve folder, waarin ook de burgers kunnen nagaan wat ze zelf bij hun woning kunnen doen om mee te stappen in dit verhaal. Die is ook te raadplegen op de website www.klimaat.brugge.be. De studie werd medegefinancierd door het Interreg 2 Seas-programma van de Europese Unie en door de provincie West-Vlaanderen. (PDV)