De site van AGC paalt aan woonpercelen van Zwankendamme. De windmolen die op deze locatie wordt voorzien, zou worden ingeplant op circa 200 meter ten noorden van het woongebied van Zwankendamme.
...

De site van AGC paalt aan woonpercelen van Zwankendamme. De windmolen die op deze locatie wordt voorzien, zou worden ingeplant op circa 200 meter ten noorden van het woongebied van Zwankendamme.Engie Electrabel diende deze aanvraag in bij Ruimte Vlaanderen, dat bevoegd is voor het al dan niet toekennen van de vergunning. Stad Brugge moet een advies geven over de plaatsing. Ondertussen rees bij de omwonenden heel wat protest tegen de mogelijke plaatsing van deze windturbine."Omdat ik begaan ben met de leefkwaliteit van de omwonenden en met hun bezwaren wilde rekening houden, heb ik voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen om een negatief advies te geven", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V)."Er zijn immers nogal wat redenen om de plaatsing van de turbine negatief te adviseren. Er is een te dichte afstand bij het woongebied van Zwankendamme, er was een onduidelijk en onvolledig onderzoek rond de slagschaduw, er is de strijdigheid met het gewestelijk RUP afbakening van het zeehavengebied Zeebrugge en er was een ongunstig advies van de dienst toerisme, wegendienst en Monumentenzorg."Het negatief advies zal worden overgemaakt aan Ruimte Vlaanderen, dat nu moet beslissen over het al dan niet toekennen van de vergunning.