Tot nu toe moesten al deze plastic lege verpakkingen in de gewone huisvuilzak gedropt worden. Bredene, Oostende en Middelkerke zijn de eerste kustgemeenten waar he...