Tot nu toe moesten al deze plastic lege verpakkingen in de gewone huisvuilzak gedropt worden. Bredene, Oostende en Middelkerke zijn de eerste kustgemeenten waar he...

Tot nu toe moesten al deze plastic lege verpakkingen in de gewone huisvuilzak gedropt worden. Bredene, Oostende en Middelkerke zijn de eerste kustgemeenten waar het nieuwe systeem zal uitgerold worden en dit vanaf 5 juni.De nieuwe PMD-regeling moet er voor zorgen dat plastic afval zoveel mogelijk wordt gerecycleerd. "Het nieuwe systeem zal een vereenvoudiging zijn voor de burgers", vertelt burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe. "Daarnaast is het een aanzienlijke stap in de richting van een recyclageoplossing voor alle verpakkingen die op de markt worden gebracht.De evolutie zal toelaten om acht kilogram extra per jaar per inwoner in te zamelen, wat volgens Fost Plus in een beperkt aantal state-of-the-art sorteercentra moet worden verwerkt met het oog op een duurzame en hoogwaardige recyclage. (JRO)