Boswachter Koen Maertens is voor de Vlaamse overheid onder meer verantwoordelijk voor het Vloethemveld. Maar je kan hem ook aantreffen in de bossen van Koekelare of Wijnendale. Als boswachter is hij verantwoordelijk voor bosbeheer en voor toezicht.
...

Boswachter Koen Maertens is voor de Vlaamse overheid onder meer verantwoordelijk voor het Vloethemveld. Maar je kan hem ook aantreffen in de bossen van Koekelare of Wijnendale. Als boswachter is hij verantwoordelijk voor bosbeheer en voor toezicht.Bij dat laatste aspect is hij dan in feite 'politieagent in het bos', al zijn de meeste overtredingen gelukkig te herleiden tot loslopende honden of wildfietsers. Hij ziet de Brabantse trekpaarden graag komen. "Tot februari hadden we een vaste paardensleper in dienst. Die man werd in heel de provincie ingezet, maar ook nu doen we nog een beroep op hem of op collega-slepers met trekpaard. Het is immers veel beter voor het bos.'' Dat gezonde bomen worden gekapt doet veel mensen de wenkbrauwen fronsen, maar Koen wijst erop dat ook dat in het belang van het bos op zich is. "Een bos is immers veel meer dan een verzameling bomen. Nu kijken we niet meer, zoals in het verleden, naar de louter economische opbrengst van een bos. Vroeger werd een bos of een gedeelte helemaal gerooid, nu primeert vooral de ecologische waarde.""En in het bosbeheersplan worden ook de andere aspecten van het bos belicht zoals de recreatieve of zelfs erfgoedfunctie. Dat zorgt ervoor dat bossen echt wel goed worden beheerd.'' In het Vloethemveld worden in totaal zo'n 700 bomen gekapt, om vooral de inheemse bomen op te waarderen en een goede biodiversiteit te verkrijgen.Ward Vervaecke is verantwoordelijke voor het jeugdheem in het domein Merkenveld. Maar de paardensleper heeft er als kind van de natuur ook een Brabants trekpaard gestald waarmee hij regelmatig aan de slag gaat. "Samen met een tiental andere mensen uit de regio worden we vaak gevraagd door overheden en andere organisaties om met ons paard te ploegen, maar ook om bomen uit bossen te slepen", zegt Ward. "Het is een eeuwenoud ambacht dat de mechaniseringsbeweging heeft overleefd én dat hopelijk straks nog aan belangstelling wint. Werken met zo'n trekpaard in het bos is immers veel ecologischer dan het inzetten van een tractor én dat is nu toch de bedoeling van een goed bosbeheer? Een tractor brengt schade aan het bos en stampt de grond aan. Een paard daarentegen woelt de bovenste laag om én dat heeft als voordeel dat er nieuwe flora groeit."Opvallend is dat alles voor Ward en zijn kompanen puur vrijwilligerswerk is. De paardenslepers worden ook gevraagd voor talrijke demonstraties. Ward doet het met plezier, uit liefde voor het paard en de natuur. "Het paard moet vooral goed getraind worden bij het vlot reageren als het naar links of naar rechts moet én het heeft kleppen op om de ogen te beschermen tegen takken. Zo'n Brabants trekpaard weegt tot 1.000 kilo én kan zijn eigen gewicht verslepen." Dat lijkt veel, maar volwassen eiken of beuken kan het dus geen centimeter verslepen. Een lopende drie meter van zo'n volwassen eik weegt immers al 1.000 kilo! "Maar zo'n paard kan best wel wat werk verzetten. Enkele weken geleden waren we met vijf paarden aan de slag in het provinciaal domein Palingbeek in Ieper. Bij een bosverdunning hebben we in een week tijd toch wel enkele honderden bomen uit het bos gesleept. Zonder schade!" (PA)