Langs en op landbouwpercelen werden greppels gegraven, die beplant werden met bomen. Dit systeem van greppels en beplante bermen langs de hoogtelijnen noemt men ook swales of contourboslandbouw. De grachten en bermen bij contourboslandbouw zorgen ervoor dat er minder water en bodem wegspoelt. Op die manier kan men ook verdroging op de landbouwpercelen verminderen. Bovendien kunnen de bomen naast de biodiversiteits- en landschappelijke waarde ook een productiefunctie hebben. Een heuse win-win dus voor landbouw én natuur.

Langs en op landbouwpercelen werden greppels gegraven, die beplant werden met bomen. Dit systeem van greppels en beplante bermen langs de hoogtelijnen noemt men ook swales of contourboslandbouw. De grachten en bermen bij contourboslandbouw zorgen ervoor dat er minder water en bodem wegspoelt. Op die manier kan men ook verdroging op de landbouwpercelen verminderen. Bovendien kunnen de bomen naast de biodiversiteits- en landschappelijke waarde ook een productiefunctie hebben. Een heuse win-win dus voor landbouw én natuur.