Het tafereel, dat zich uitstrekt langsheen de volledige Oude Leiearm, zou niet meteen vraagtekens oproepen ware het niet dat het hier gaat om perfect gezonde bomen. De kap gebeurt in opdracht van Age...