Het tafereel, dat zich uitstrekt langsheen de volledige Oude Leiearm, zou niet meteen vraagtekens oproepen ware het niet dat het hier gaat om perfect gezonde bomen. De kap gebeurt in opdracht van Age...

Het tafereel, dat zich uitstrekt langsheen de volledige Oude Leiearm, zou niet meteen vraagtekens oproepen ware het niet dat het hier gaat om perfect gezonde bomen. De kap gebeurt in opdracht van Agentschap Natuur en Bos en hun communicatiedienst schept meteen wat duidelijkheid."Wat de mensen hier kunnen waarnemen zijn dunningsactiviteiten", klinkt het. "20 jaar geleden werden grote groepen van dezelfde boomsoort aangeplant. Die techniek van toen zorgde ervoor dat er al heel snel erg dichte begroeiing ontstond, waardoor ondergroei niet meer mogelijk was. Ook jongere bomen konden nooit volledig groeien in zowel hoogte als breedte, door een tekort aan plaats en zonlicht. Door het dunnen van de begroeiing geven we opnieuw ruimte aan alle plantensoorten om zich volledig te kunnen ontwikkelen. Ook zoogdieren en insecten kunnen zich op die manier ook verder gaan ontwikkelen".In totaal wordt ongeveer 1000m² onder handen genomen, het einde van de werken is voorzien voor eind augustus.(CL)