De dame, die tijdens het onderzoek 17 feiten toegaf, zei toen dat ze de gemeente zou vergoeden, maar dat ze op dat ogenblik ...