De dame, die tijdens het onderzoek 17 feiten toegaf, zei toen dat ze de gemeente zou vergoeden, maar dat ze op dat ogenblik ...

De dame, die tijdens het onderzoek 17 feiten toegaf, zei toen dat ze de gemeente zou vergoeden, maar dat ze op dat ogenblik geen geld had voor een minnelijke schikking. De beklaagde schreef nu een brief naar de rechter dat ze niet kon verschijnen, omdat ze moest werken. Daar werd weinig geloof aan gehecht en de zaak werd bij verstek behandeld.Ze stortte telkens tussen de 10 en de 210 kg. De gemeente, die het hele zootje moest opruimen, had daar ruim werk aan en vorderde een bedrag van meer dan 3.500 euro. De beklaagde kreeg een effectieve boete. Aan de gemeente Heuvelland moet ze bedrag van 3.766 euro betalen.(HV)