Pas in zijn laatste jaar economie aan de hogeschool besefte Olivier dat hij wilde meestappen in het landbouwbedrijf van zijn vader. "Ik wil de consument het verhaal achter het product leren kennen, maar dat verhaal moet dan ook kloppen. De landbouwsector heeft het moeilijk. Ik wil het een positieve uitstraling bezorgen, zodat ook jonge mensen weer interesse krijgen in de job. Aan duurzame landbouw doen mag geen hol citaat zijn: je moet bewijzen dat je het meent. Op onze boer...

Pas in zijn laatste jaar economie aan de hogeschool besefte Olivier dat hij wilde meestappen in het landbouwbedrijf van zijn vader. "Ik wil de consument het verhaal achter het product leren kennen, maar dat verhaal moet dan ook kloppen. De landbouwsector heeft het moeilijk. Ik wil het een positieve uitstraling bezorgen, zodat ook jonge mensen weer interesse krijgen in de job. Aan duurzame landbouw doen mag geen hol citaat zijn: je moet bewijzen dat je het meent. Op onze boerderij zijn we daarom gestart met het kweken van Salers-runderen uit de Auvergne en onze legkippen zitten in een mobiele kippenstal die we verplaatsen. Het rotatiesysteem om runderen te laten grazen op lang gras en de kippen te laten scharrelen op kort gras, zorgt ervoor dat het overal terug kan groeien. Als boer werk je samen met de natuur en moet je ervoor zorgen dat de balans niet uit evenwicht geraakt. Dat betekent dat er biodiversiteit nodig is. Daar ligt ook de link met Natuurwerkgroep De Kerkuil. Toen projectcoördinator Wim Bovens hier toevallig naar vogels kwam kijken, was er meteen een klik. Hij wijst ons op zaken die we soms niet weten, zoals het feit dat kiekendieven niet in bomen broeden. Daardoor zijn ze heel kwetsbaar.""Toen ik op een dag kiekendieven zag landen in het tarweveld, heb ik Wim verwittigd", gaat Olivier verder. "Pas toen we begonnen met oogsten, hebben we het nest ontdekt en voorzichtig verplaatst. We hebben de twee jongen in een nieuw nest ondergebracht en ze even vastgezet in een grote tuinzak, zodat ze niet zouden schrikken en in een machine zouden terechtkomen. De jongen zijn nu ongeveer een maand oud en eentje is al uitgevlogen. Om een biotoop te creëren, hebben we akkerranden aangelegd rond onze velden, samen met de overheid.""Vorig jaar hebben we in deze regio 88 koppels opgevolgd op een totaal van 150 in Vlaanderen, met goede medewerking van de landbouwers", vult Wim Bovens aan. "De laatste jaren beginnen steeds meer boeren ons te contacteren. Zo ontstaat er een mooie wisselwerking en wederzijds respect. Van onze kant is het ook belangrijk dat we respect opbrengen voor de landbouwers en zeker geen schade aan de gewassen toebrengen. De communicatie met boer Olivier is optimaal: we sturen elkaar berichten en foto's. NWG De Kerkuil heeft ook een tijdschriftje uitgebracht voor nieuwe leden waarin we tonen welke vogels we opvolgen en hoe we te werk gaan."