Er waren zomaar eventjes 59 bezwaarschriften en nog een eens petitie met een vijftigtal handtekeningen die tegen de komst van dit biokippenbedrijf waren gekant. De grote vrees voor de buren was de grote kans op geurhinder. Nu heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 juni...