De omwonenden van het geplande nieuwe windmolenpark in Kaaskerke-Diksmuide hebben tal van bezwaren tegen de plaatsing. Het is intussen al de derde keer dat er een vergunning wordt aangevraagd voor de bouw van drie windturbines.
...

De omwonenden van het geplande nieuwe windmolenpark in Kaaskerke-Diksmuide hebben tal van bezwaren tegen de plaatsing. Het is intussen al de derde keer dat er een vergunning wordt aangevraagd voor de bouw van drie windturbines.Een eerste aanvraag in 2009 werd niet goedgekeurd omdat de windturbines te dicht bij de IJzertoren zouden staan. Een tweede aanvraag in 2017 werd niet goedgekeurd door bezwaar van defensie, omwille van hun hoogte. De windturbines zouden 150 meter hoog zijn, wat de radarsystemen van defensie zou storen. De turbines zouden immers in een oefenzone van het leger staan.Nu wordt er een derde aanvraag ingediend met lagere windturbines. De hoogte is beperkt tot 121 meter. Ze zouden komen langs de spoorweg op het nieuwe industrieterrein in Kaaskerke - Oude Barriere in de Kaaskerkestraat. Daarbij horen de Wagenmakerijstraat, Zeepziederijstraat en Leerlooierijstraat.Bij de nieuwe aanvraag werd er rekening gehouden met de bezwaren van defensie, maar niet met die van de Kaaskerkenaars. "We zijn vooral bezorgd om de slagschaduw, de geluidshinder en de ultrasone lawaai", steekt Johan Holvoet van de actiegroep 'De groene weiden' van wal. "Op amper 100 meter van waar de turbines zouden komen woont een jong gezin met 2 kindjes. Een kindje is nog maar een paar maanden oud. Voor hen is deze situatie moeilijk, want er zijn al meerdere gevallen gekend van kinderen die niet meer kunnen slapen door de windturbines. Dat ondermijnt de gezondheid." "In de omgeving zijn er ook bedrijven die constant laswerken uitvoeren. Zij bouwden hun ateliers met lichtkoepels om lichtinval te krijgen in de werkplaatsen. Daar zullen de laswerken door de stralen en slagschaduw van de windturbines ernstig gestoord worden. Misschien zelfs een gevaar voor de lassers."Er is duidelijk een grote bezorgdheid bij de omwonenden. "We zullen zeker bezwaar indienen. Vooral omdat de groep die nu de windturbines wil plaatsen verderop al gronden heeft verworven. Dat betekent dus dat er nog meer turbines zullen komen. Wij vragen dat ze de geplande windturbines verderop plaatsen zodat er geen hinder meer is. Bij het meten van slagschaduw en lawaai werd enkel buitenhuis gemeten, niet binnenhuis. Nochtans is daar ook heel wat hinder. En natuurlijk ook 's nachts", aldus Johan."Er is verder op geen enkel ogenblik rekening gehouden met het waardevol natuurlandschap waarin de windturbines zouden geplaatst worden. Dit is een waterrijk gebied met heel wat vogels die hier komen broeden. Daarnaast is het zo dat er hier oude loopgrachten van WOI liggen.""Een semiprofessionele sterrenwacht, die net grote investeringen heeft gedaan in telescopen en ander materiaal, zal daar niets meer mee kunnen aanvangen. De slagschaduw zal hun zicht belemmeren. Bovendien zijn er 2 vakantiehuizen die jaarlijks honderden mensen naar Diksmuide brengen, die ook met grote vraagtekens zitten."De actiegroep is absoluut niet gekant tegen windturbines, maar ziet ze liever iets verderop. Nog tot maandagmiddag 23 december kan er bezwaar worden neergelegd bij Bandencentrale Nollet in de Leerlooierijstraat en daarna tot 27 in het omgevingsloket in het AC aan de Heernisse.