De kippenkwekerij bestaat nu uit twee stallen met 85.000 slachtkippen. De eigenaar wil daar graag nog een derde stal met 50.000 extra slachtkippen aan toevoegen. Er loopt momenteel een studie voor de opmaak van een milieueffectenrapport (MER) ter voorbereiding van de aanvraag voor een uitbreiding.
...

De kippenkwekerij bestaat nu uit twee stallen met 85.000 slachtkippen. De eigenaar wil daar graag nog een derde stal met 50.000 extra slachtkippen aan toevoegen. Er loopt momenteel een studie voor de opmaak van een milieueffectenrapport (MER) ter voorbereiding van de aanvraag voor een uitbreiding.De kippenkwekerij bevindt zich op een boerderij quasi helemaal op het einde van de Oude Beselarestraat. Brecht Verstraete (26) uit Nieuwkerke liet er enkele stallen slopen en vervangen door twee nieuwe pluimveestallen. Hij trad zo als kippenboer in de voetsporen van zijn vader Carlos uit Ploegsteert."De kippenkwekerij is opgestart in juni", zegt Johan Beernaert uit de Oude Beselarestraat. "Tijdens de warme zomer was het niet te doen van de stank. Ik ben toen gaan praten met de zaakvoerder. Hij vertelde dat de installatie op dat moment nog niet goed was afgeregeld. Intussen zijn we december en is de stank niet meer te harden."OverlegNiet alleen de omwonenden uit de Oude Beselarestraat, Vossaardestraat en Galgestraat klagen. Ook verderop in de Oudehondstraat en op de Grote Ieperbaan zijn de bewoners niet te spreken van de stank."De zaakvoerder bevestigt me dat hij bereid is om samen te zitten met onder meer de buurtbewoners en de bevoegde schepen voor Groen en Leefmilieu en Landbouw en Dierenwelzijn Philippe Deleu (N-VA)", aldus burgemeester Youro Casier (SP.A).Over de eerste aanvraag vorig jaar gaf het schepencollege een ongunstig advies. De deputatie in Brugge leverde toch een vergunning af waarop de buren in beroep gingen. De bevoegde minister Joke Schauvliege (CD&V) kende een milieuvergunning voor twintig jaar goed.(EDB - foto LV)