Er was reeds op de gemeenteraad van 16 oktober 2018 een voorlopige goedkeuring gegeven voor het RUP Vijvers. Dit RUP omschrijft de toekomstvisie voor een aantal Oostkampse zandwinningsvijvers en grote vijvers met een grote landschappelijke waarde. In dit dossier dat reeds een lange voorgeschiedenis kent komt er nu eindelijk een definitieve beslissing om de betrokken vijvers, waaronder de Erkegemput beschermd worden en gevrijwaard wordt van bebouwing. Na verschillende overlegmomenten en een officiële adviesronde omvat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vijvers nog 6 deelplannen met telkens een aantal ontwikkelingsperpectieven en stedenbouwkundige voorschriften. De vijvers die opgenomen zijn in het RUP zijn: Put Fribone, Karperput, Put van Erkegem, de Westkantput, de Ronde Put, en de Driekoningenp...