"Dit is niet meer houdbaar en nog minder werkbaar", doet schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) zijn beklag. "Ik ben anderhalf jaar bevoegd mandataris en we worden op vandaag met vijf beroepsprocedures geconfronteerd, weliswaar nog zonder de klachten."
...

"Dit is niet meer houdbaar en nog minder werkbaar", doet schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) zijn beklag. "Ik ben anderhalf jaar bevoegd mandataris en we worden op vandaag met vijf beroepsprocedures geconfronteerd, weliswaar nog zonder de klachten."Dat al deze procedures heel wat zaken stilleggen zint de schepen niet. "Dit manifesteert zich helaas en jammer genoeg in een standstill. De burger moet inderdaad de kans krijgen om zijn mening te ventileren en we zijn daar grote pleitbezorger voor. Maar dat individuen, groepsbezwaren,... zomaar projecten in het algemeen belang kunnen hypothekeren is naar onze bescheiden mening een brug te ver. Je mag over een beleidsplan beschikken, maar met dergelijke obstakels raak je niet vooruit", aldus schepen Deprez. "Bovendien dient de administratie en de politiek zich te focussen op deze beroepsschriften om verweer op te maken en door dit toedoen worden er andere uitvoeringsplannen on hold gezet. Soms dienen wij dan nog eens beroep te doen op externen, die handenvol geld kosten aan de belastingbetaler. Als dit zo verdergaat, dan resulteert dit in een palmares van beroepsprocedures als bevoegd mandataris. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Het is niet alleen bij de overheid, dat dit fenomeen zich voordoet, maar ook in de privésector. Er schort iets aan het systeem. Zoveel is duidelijk!"(ACK)