De aanbestedende opdrachtgevers zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het netbedrijf Infrax, maar ook de stad heeft uiteraard een vinger in de pap. En dus wordt het een drukke periode voor op de eerste plaats de nieuwe schepen van Openbare Werken Hans Blomme, die ook als schepen van Waterbeleid al bij het project betrokken was (en blijft), en voor nieuwe schepen van Mobiliteit Elsie Desmet, die eerder al als schepen van Natuur en Groen de plannen hielp uitstippelen. Ook voor An Wostyn, de stedelijke directeur Ruimte, is het dossier een meer dan vette kluif.
...

De aanbestedende opdrachtgevers zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het netbedrijf Infrax, maar ook de stad heeft uiteraard een vinger in de pap. En dus wordt het een drukke periode voor op de eerste plaats de nieuwe schepen van Openbare Werken Hans Blomme, die ook als schepen van Waterbeleid al bij het project betrokken was (en blijft), en voor nieuwe schepen van Mobiliteit Elsie Desmet, die eerder al als schepen van Natuur en Groen de plannen hielp uitstippelen. Ook voor An Wostyn, de stedelijke directeur Ruimte, is het dossier een meer dan vette kluif.Torhout ontvangt de 50.000 euro extra subsidies voor het Landschapspark als laureaat van de projectoproep Natuur in je Buurt. Minister Schauvliege bekroont daarmee vernieuwende en creatieve projecten van openbare besturen die zorgen voor meer en beter groen dicht bij de mensen. Het Landschapspark is daar een prachtig voorbeeld van en bijgevolg de terechte West-Vlaamse laureaat. Het zal bestaan uit een groene zone, de genoemde natuurlijke waterbuffer, een heuse vogelobservatietoren, een speelruimte, fitnesstoestellen, volkstuintjes, een mountainbikeparcours en wandel- en fietspaden. "We zijn trots op dit project en opgetogen over de financiële steun die we ervoor van Vlaanderen ontvangen", reageert schepen Desmet - in haar bekende enthousiasme - op de prijs. "Het wordt een fantastische natuurplek, hand in hand met sport en recreatie. Het jaar kon niet beter starten dan met deze bekroning."De vogelobservatietoren aan de rand van het bufferbekken komt er op vraag van de stedelijke milieuraad. "Er zijn drie uitkijkplatforms voorzien, ongeveer om de drie meter eentje", aldus Elsie Desmet. "Het hoogste is richting bufferbekken georiënteerd om watervogels te kunnen spotten. De toren zal zo'n negen meter hoog zijn en in natuurlijke materialen gebouwd.""Leuk wordt ook het recreatiegebiedje waarin een mountainbikeparcours voorzien is en waar je zal kunnen fitnessen, eventueel na een toertje joggen omheen het bekken. Er worden voor de kinderen speeltoestellen geïnstalleerd. Om het sociale aspect te vergroten, komen er bovendien volkstuintjes. Dit wordt écht een unieke locatie." Een fietsstrook van vier meter breed zal overheen het water de Noordlaan verbinden met de Gwijde Van Dampierrestraat.Uitvoering vanaf september Dat het Landschapspark gecreëerd wordt, is het gevolg van de noodzaak om de wateroverlast nabij de Noordlaan aan te pakken. Het bufferbekken van zo'n 15.000 kubieke meter zal als een soort expansievat dienen om bij hevige regenval het overtollige water te stockeren, waarna het gecontroleerd kan leeglopen. De plannen om er meteen een recreatiezone aan te koppelen, plus de genoemde fietsdoorsteek vanaf de Noordlaan richting Aartrijke te realiseren en tegelijkertijd de Noordlaan her aan te leggen, kunnen alleen maar toegejuicht worden. Maar het zijn ingrijpende werkzaamheden."Sinds eind september worden de nutsleidingen - elektriciteit, gas en water - langs de Noordlaan aangepakt", geeft directeur Ruimte An Wostyn tekst en uitleg. "De eerste fase, specifiek het deel tussen de Bruggestraat en de Industrielaan, nadert haar einde. Momenteel worden met de aannemer en onder de leiding van Infrax de voorbereidingen voor de tweede fase getroffen, met name het deel tussen de Industrielaan en de Aartrijkestraat. Het doorgaand verkeer blijft telkens behouden.""De nutswerkzaamheden verlopen op schema. Er dienen wel nog dwars- en langsboringen te gebeuren. We zullen die goed inplannen en de timing ruim op voorhand naar de bedrijven uit de buurt communiceren. Intussen bevindt de bouwaanvraag voor het hele dossier - de volledige vernieuwing van de Noordlaan en de realisatie van het Landschapspark plus het bufferbekken - zich in de eindfase. Het studiebureau is de aanbesteding aan het voorbereiden. Het is de bedoeling om vanaf september een aannemer op de werf te krijgen, al is het gevaarlijk om concrete data te noemen. Sowieso zullen we de timing van de opdrachtgevers AWV en Infrax moeten volgen."Het grote bufferbekken naast restaurant Chantilly zou de mogelijke wateroverlast langs de Ambachtstraat, de Industrielaan en de Noordlaan moeten indijken. En tegelijkertijd dient de heraanleg van de Noordlaan de mobiliteit op de Torhoutse ring te verbeteren. De nieuwe Noordlaan zal uit twee rijstroken bestaan met een tussenberm: een rijstrook per rijrichting. Je zal door die berm dus niet meer op de weg rechtsomkeert kunnen maken. Er zijn ook veilige, afgescheiden fietspaden voorzien. Ter hoogte van de bedrijven komen er telkens afzonderlijke toegangsstroken met rijvakken om de bereikbaarheid van de ondernemingen te verhogen en tegelijkertijd de vlotte doorstroming van het verkeer niet te belemmeren.Opvallend: er komen géén evenwijdige ventwegen langs de volle lengte van de Noordlaan, zoals ooit geopperd. An Wostyn: "Er zijn enkel stukken ventweg voorzien ter hoogte van de bedrijvenzones, het Sint-Rembertziekenhuis en het Landschapspark." Voorts worden de verkeerslichten op het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat behouden en worden er bijkomende verkeerslichten geplaatst op het gevaarlijke kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan. Uiteraard zullen die lichten naadloos op elkaar afgestemd worden.De bereikbaarheid van het restaurant Chantilly wordt lastiger door de middenberm van de Noordlaan, maar anderzijds krijgt de uitbater voldoende parkeervakken bij zijn zaak. De bezoekers van het Landschapspark zullen in de buurt eveneens hun auto kwijt kunnen. De nabijheid van dat Landschapspark zal trouwens niet onbelangrijk zijn voor het restaurant. Wie van natuur en recreatie komt genieten, krijgt doorgaans honger en dorst.