In Brugge zijn er drie composthoeken bij appartementen en het gaat om de Leeuwerik in Sint-Michiels, het Visartpark en het Sincfalapark. De composthoek van het Sincfa...

In Brugge zijn er drie composthoeken bij appartementen en het gaat om de Leeuwerik in Sint-Michiels, het Visartpark en het Sincfalapark. De composthoek van het Sincfalapark is volgens de bevoegde schepen Minou Esquenet al sinds 2004 in gebruik. "Ik geloof dat Axana dat goed zal doen als verantwoordelijke. Ze volgt momenteel een opleiding zodat ze er kan op toezien dat de compostregels goed opgevolgd worden. Ze zal de composthoek op bepaalde momenten van de dag open stellen en er ook klein onderhoud uitvoeren. Composteren is zeer belangrijk. Het verkleint onze ecologische voetafdruk want anders komt dat in het restafval terecht. De onvermijdbare restjes zijn nochtans een bron van voedsel voor ontelbare tuindiertjes en afbraakorganismen die omgevormd worden tot compost", meent schepen van Miliieubeleid Minou Esquenet.(SR)