"Naast initiatieven van de gemeente, Natuurpunt, het Stadlandschap Leie en Schelde en de Bosgroep IJzer en Leie rekenen we ook op de Anzegemse gemeenschap om deze doelstelling te helpen realiseren", zegt schepen van Omgeving, Natuur en Klimaat Davy Demets. "Hierbij vragen we om zoveel mogelijk streekeigen plantgoed te gebruiken omdat dit het best gedijt en beter is voor de biodiversiteit. Aan iedereen die een boom aanplant in de periode 2019-2025 vragen we om dit in te geven via de website van de gemeente."
...

"Naast initiatieven van de gemeente, Natuurpunt, het Stadlandschap Leie en Schelde en de Bosgroep IJzer en Leie rekenen we ook op de Anzegemse gemeenschap om deze doelstelling te helpen realiseren", zegt schepen van Omgeving, Natuur en Klimaat Davy Demets. "Hierbij vragen we om zoveel mogelijk streekeigen plantgoed te gebruiken omdat dit het best gedijt en beter is voor de biodiversiteit. Aan iedereen die een boom aanplant in de periode 2019-2025 vragen we om dit in te geven via de website van de gemeente.""Ik volg Natuurpunt en vele overheidsinstanties niet in de keuze van enkel inheemse bomen, want dat houdt geen steek meer", stelt bomenspecialist Carl Vandenberghe. "Spijtig genoeg zien we meer en meer inheemse bomen die het heel moeilijk hebben. We kunnen in beplantingen niet langer de gevolgen van de klimaatopwarming negeren en daarbij kunnen uitheemse bomen vaak soelaas bieden op breder vlak. Daarenboven zullen de meeste van deze bomen niet in of aan natuurgebieden gepoot worden. Het voordeel van een mix van inheemse en uitheemse bomen is onder meer dat we continuïteit garanderen in dracht- en waardplanten en de biodiversiteit optrekken. Niet evolueren samen met het klimaat staat immers gelijk aan achteruitgaan.""Vooruitgaan betekent ons aanpassen aan de extremen van grote droge zomers en natte zachte winters. Het is spijtig dat mensen nog te vaak krijgen ingepeperd om enkel inheems te planten in hun tuinen. Dat inzicht zou moeten evolueren. Wat we zien is dat de dierenwereld zich wel aanpast. Uit onderzoek van een befaamde Nederlandse evolutiebioloog blijkt bijvoorbeeld dat de hangmatmot - een kleine vlindersoort - in een tijdspanne van nauwelijks 15 jaar van onvolmaakte naar volmaakte pop is geëvolueerd op een uitheemse vogelkers.""Wat betreft de Anzegemse bomen ben ik ervan overtuigd dat ze te veel gesnoeid worden en dat de grasvelden veel te intensief gemaaid worden", gaat Carl verder. "Ook zou er meer bloeirijk grasland voorzien moeten worden omdat het kostenbatend, insectvriendelijk en mooi is. Verhoudingsgewijs is 'groen' het goedkoopst als je vergelijkt met een warmtepomp of zonnepanelen, tenminste als dit met inzicht is gekozen. En naar ontharding toe vraag ik me af waarom er niet gekozen wordt voor gemeenschappelijke parkings."Op de vraag hoeveel bomen de gemeente zelf gaat aanplanten, antwoordt schepen Davy Demets dat het er momenteel 2.000 à 3.000 zijn. "We zijn op zoek naar minderwaardige landbouwgrond die we kunnen aankopen om extra bomen te planten. Momenteel zijn we bezig met de uitbreiding van het Beukenhof in Vichte mogelijk te maken. Ook hebben we onszelf de maatregel opgelegd dat als we een boom op openbaar domein rooien, we twee nieuwe bomen in de plaats aanplanten. Begin volgend jaar voorzien we dan de digitale bomenteller en zullen we een aantal plant- en koopacties doen om onze bomenteller in de verf te zetten.""Het is belangrijk om informatie bij de bomenteller te voorzien omtrent soortenkeuze en eigenschappen", stelt Carl voor. "Hun primaire rol in het vastleggen van CO2, het tegengaan van het hitte-effect, vastlegging van fijn stof, luchtzuiverende eigenschappen, tegengaan van erosie, enzovoort." (GV)