Zaterdagnamiddag vond op het Simon Stevinplein in de Brugse binnenstad een protestactie plaats tegen de jacht op patrijzen in Vlaanderen. Een twintigtal leden van de organisatie Animal Rights hielden er borden omhoog met daarop de eis om een jachtverbod op deze wildsoort in te voeren en tegelijkertijd werden voorbijgangers aangesproken met de vraag om een petitie in die zin te ondertekenen.
...

Zaterdagnamiddag vond op het Simon Stevinplein in de Brugse binnenstad een protestactie plaats tegen de jacht op patrijzen in Vlaanderen. Een twintigtal leden van de organisatie Animal Rights hielden er borden omhoog met daarop de eis om een jachtverbod op deze wildsoort in te voeren en tegelijkertijd werden voorbijgangers aangesproken met de vraag om een petitie in die zin te ondertekenen. "De patrijzen hebben het al heel moeilijk door het verlies van hun habitat. Steeds meer open ruimte wordt volgebouwd. Ook de monocultuur en de industrialisering in de landbouw is nefast voor het voortbestaan van de fazanten", zegt Rowena Vanroy van Animal Rights. "Daarbovenop worden er ook nog eens jaarlijks vijftienduizend fazanten afgeschoten door jagers. Die jagers zeggen wel dat ze gericht jagen en dat ze mee het wildbestand, en dus ook de fazanten, helpen in stand houden. Maar daar geloven wij niet veel van", aldus Rowena. Volgens haar is de jagerij enkel geïnteresseerd in het behoud van dieren die voor hen interessant zijn. "We zien geen enkele jager zich opwerpen als beschermer van de Europese hamster of de vleermuis, dus waarom zouden ze dan nodig zijn voor de bescherming van de patrijs? Er komen trouwens steeds meer gegevens aan het licht over jagers die zich te buiten gaan aan illegale praktijken", vervolgt de dame."Zo werden in Veurne recent nog patrijzen uitgezet voor de jacht, wat ten strengste verboden is, en in Oost-Vlaanderen werd een jager betrapt met gekweekte fazanten en patrijzen. Neen, volgens ons is het naïef om in te zetten op een nog sterker gereguleerde patrijzenjacht als blijkt dat veel jagers de nu geldende regels nog niet eens respecteren." Strengere reguleringVolgens Animal Rights is de enige goede oplossing dus een verbod op de jacht op patrijzen. "Dit is bovendien de oplossing die het makkelijkst te handhaven is. Een strengere regulering zou immers de natuurinspectie en het Agentschap Natuur en Bos, die nu al onderbemand zijn, verder belasten." Vlaams parlementslid voor Groen Mieke Schauvliege diende eerder dit jaar een voorstel in om de patrijs te schrappen als bejaagbare soort en krijgt daarbij dus alvast de steun van Animal Rights. "We houden deze actie trouwens in de West-Vlaamse hoofdstad omdat ongeveer de helft van de ieder jaar afgeschoten fazanten in West-Vlaanderen geschoten worden", geeft Rowena Vanroy nog mee. (PDV/ foto DC)