"Het is een strategische keuze van het ziekenhuis om op duurzaamheid in te zetten", stelt Sarah Boone, directeur Technologie en Kwaliteit. Ze vindt dit een must voor een dergelijk ziekenhuis. "We maken gebruik van alle bestaande duurzaamheidssystemen. Energie-expert Thomas Van De Walle zorgt dat alle technieken optimaal op elkaar inspelen...

"Het is een strategische keuze van het ziekenhuis om op duurzaamheid in te zetten", stelt Sarah Boone, directeur Technologie en Kwaliteit. Ze vindt dit een must voor een dergelijk ziekenhuis. "We maken gebruik van alle bestaande duurzaamheidssystemen. Energie-expert Thomas Van De Walle zorgt dat alle technieken optimaal op elkaar inspelen."In 2015 werden de eerste zonnepanelen geplaatst. "Dat eerste veld op de achterzijde van de gebouwen was meegerekend in de bouwplannen." Onlangs werd de plaatsing van de tweede fase aan de voorzijde op het groendak van de B- en C-vleugel van het gebouw gefinaliseerd. Dit betekende een nieuwe investering met nog eens 1.403 zonnepanelen. Zo liggen alle mogelijke plaatsen nu vol met zonnepanelen, het zijn er zo'n 4.850. "Op de gebouwen van het CLT en de technische ruimtes is de plaatsing van zonnepanelen niet mogelijk omwille van de draagkracht." Na zes à zeven jaar verdient het ziekenhuis de investering van de zonnepanelen terug.Jaarlijks verbruikt AZ Groeninge 18.500 MWh elektriciteit. Dit stemt overeen met het verbruik van 5.300 gezinnen. Het gasverbruik schommelt rond de 16.000 MWh, vergelijkbaar met het verbruik van 1.100 gezinnen. De stroom die van de zonnepanelen komt heeft een equivalent van de stroom van 391 gezinnen. "Dit betekent 8 % van ons verbruik. We legden ook een BEO-veld aan, dat staat voor Boorgaten Energie Opslag. Hiermee kunnen we zowel warmte als koude uit de grond opslaan en bufferen om dit het seizoen erop te gebruiken. We werken ook met warmtekrachtkoppelingen waar we tegelijkertijd warmte en elektriciteit opwekken, nog eens goed voor 22 %. We wekken dus alles samen 30 % elektriciteit op een duurzame manier op."(EDB)