Liggen onze gemeentebesturen wakker van de klimaatkwestie? Of is het een zaak die ze aan voogdijoverheden overlaat? Niet dus. De gemeenten die hun beleidsverklaring al klaar hebben of die een bestuursakkoord opstelden, vermelden in de meeste gevallen - acht op de tien gemeenten - uitdrukkelijk het klimaat én maatregelen die de klimaatverandering moeten tegengaan.
...