Enkele van deze roofvissen hebben een respectabele lengte van 90 cm en zijn volgens de staat van ontbinding reeds enkele dagen of weken dood. De snoek is een kannabalist en voedt zich voornamelijk met kleinere vissen maar is ook ...

Enkele van deze roofvissen hebben een respectabele lengte van 90 cm en zijn volgens de staat van ontbinding reeds enkele dagen of weken dood. De snoek is een kannabalist en voedt zich voornamelijk met kleinere vissen maar is ook niet vies van jonge soortgenoten. Deze roofvis zorgt voor een ecologisch evenwicht in onze wateren omdat ze de populatie witvis beperkt houdt en daardoor een natuurlijker systeem met helderder water in stand houdt. Het paarseizoen van de snoek grijpt reeds vroeg in het voorjaar plaats (februari). In 2017 zouden ook reeds abnormale sterftes waargenomen zijn bij vrouwelijke snoeken in andere waterlopen in Vlaanderen. De snoekpopulatie is de laatste jaren fel achteruit gegaan. De snoek houdt van zuiver water en dus niet van vervuilde of troebele waterlopen. De Steengracht werd recent van het overtollige riet ontdaan, maar of dat er iets mee te maken heeft is gissen. De snoeksterfte werd gemeld aan de milieudienst van de stad Veurne die het Agentschap van Natuur en Bos op de hoogte heeft gebracht.. De dode snoeken liggen allemaal op een afstand van amper één kilometer van elkaar in het riet.(JT - Foto JT)