Van de 50 soorten meeuwen wereldwijd voelen vooral de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw zich bijzonder goed aan onze kust. Tellingen bewijzen dat er minder meeuwen zijn dan 20 jaar geleden, maar dat hun overlast stijgt. Dat komt onder meer omdat de meeuwen van hun belangrijkste broedplaats Zeebrugge, omwille van de havenuitbreiding, zijn uitgezwer...