Van de 50 soorten meeuwen wereldwijd voelen vooral de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw zich bijzonder goed aan onze kust. Tellingen bewijzen dat er minder meeuwen zijn dan 20 jaar geleden, maar dat hun overlast stijgt. Dat komt onder meer omdat de meeuwen van hun belangrijkste broedplaats Zeebrugge, omwille van de havenuitbreiding, zijn uitgezwer...

Van de 50 soorten meeuwen wereldwijd voelen vooral de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw zich bijzonder goed aan onze kust. Tellingen bewijzen dat er minder meeuwen zijn dan 20 jaar geleden, maar dat hun overlast stijgt. Dat komt onder meer omdat de meeuwen van hun belangrijkste broedplaats Zeebrugge, omwille van de havenuitbreiding, zijn uitgezwermd naar de andere kustplaatsen en bij gebrek aan natuurlijke ruimte zich gaan nestelen zijn op de (platte) daken. Wat aanleiding geeft tot een groeiende overlast: lawaai, uitwerpselen, vervuiling en agressie. "Meeuwen", zo zegt Eric Stienen van het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek "kunnen tot 30 jaar oud worden en zijn bijzonder trouw wat hun nestplaats, partner, foerageergebied en overwinteren betreft." Uit een onderzoek van meeuwen uitgerust met een gps-zender blijkt dat iedere meeuw zijn eigen eetcultuur heeft. Sommigen lusten mosselen en zweren bij strand en strandhoofden, anderen rekenen op de goodwill van de toeristen op dijk en kade en de meest ondernemenden vliegen zelfs tot bij de Crokyfabriek in Moeskroen om de chipsafval op te ruimen. een paar trekken zelfs iedere dinsdag naar de markt in koekelare!Uit het getuigenis van ervaringsdeskundigen uit Knokke, Zedelgem, Leiden en Zeebrugge valt op te maken dat meeuwen zich niet laten verjagen door valken, lasers, lawaai vliegers, opgezette vossen of kleurrijke windmolentjes of felgekleurde vuilniszakken. Ook de plaatsvervanger van de kabinetsmedewerker van bevoegd minister Joke Schauvliege kon alleen maar melden dat er nog geen definitieve alternatieve locatie voor de meeuwen is gevonden, nu er geen energie-eiland voor onze kust wordt aangelegd. Wordt vervolgd.(ML)