Vorig jaar werden in Vlaanderen 596 geschoten everzwijnen gemeld, dat zijn er 33 minder dan in 2013. In de provincie Antwerpen nemen de aantallen wel verder toe. De meeste everzwijnen worden nog steeds in Limburg geschoten, maar in West-Vlaanderen was er een opvallende daling met 72 dieren ten opzich...

Vorig jaar werden in Vlaanderen 596 geschoten everzwijnen gemeld, dat zijn er 33 minder dan in 2013. In de provincie Antwerpen nemen de aantallen wel verder toe. De meeste everzwijnen worden nog steeds in Limburg geschoten, maar in West-Vlaanderen was er een opvallende daling met 72 dieren ten opzichte van 2013. "De voorbije jaren zijn daar een aantal heel grote acties geweest", verduidelijkt Frank Huysentruyt (INBO). "De aantallen everzwijnen in de Brugse gordel zijn daardoor heel sterk verminderd, maar we blijven waakzaam omdat de populatie op heel korte tijd opnieuw kan aangroeien. Everzwijnen hebben grote worpen, meerdere worpen per jaar en kunnen zich op jonge leeftijd voortplanten."In 2014 werden in Vlaanderen 5.311 reeën geschoten, een stijging met 0,3 pct tegenover het jaar daarvoor. "Enkel in Oost-Vlaanderen nam het afschot toe", zegt Huysentruyt. "In West-Vlaanderen was het afschot in 2014 zo goed als stabiel, maar naar verwachting zal dat de komende jaren wel verder toenemen."Het valt op dat het afschot van ree zich doorheen de jaren steeds verder over Vlaanderen uitbreidt: in 2014 werd in 179 van de 308 Vlaamse steden en gemeenten ree geschoten, in 2002 was dat maar 105 steden en gemeenten. Ook merkt het INBO op dat de aantallen in regio's met lagere dichtheden, nog steeds verder toenemen.Het (beperkt) aantal geschoten of dood gemelde damherten kende vorig jaar een sterke terugval: in 2014 werd maar één edelhert als afschot gemeld, in de provincie West-Vlaanderen.(BELGA)