"We installeren hier de komende 2 jaar een 500-tal sensoren, die waterkwaliteit meten", zegt Piet Seuntjens, innovatiemanager bij VITO, de Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie rond cleantech en duurzame ontwikkeling. "De sensoren zijn de nieuwste van hun soort. We noemen ze internet of things. Ze sturen info autonoom, energiezuinig en draadloos door naar een cloud. De sensoren worden geplaatst in het IJzerbekken, waterwingebieden van De Watergroep en voeding- en landbouwbedrijven om de watertoestand in kaart te brengen. Het sensorennetwerk is zelflerend en werkt als een menselijk brein. De innovatieve algoritmes verwerken de grote hoeveelheid data van de sensoren om de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent in realtime op te volgen, en om modellen te voeden die toekomstige evoluties voorspellen. Gebruikers van het 'waterbrein' kunnen het beschikbare water optimaal aanwenden en de vraag afstemmen op het aanbod. Het systeem duidt bijvoorbeeld aan welk water op welke plaats gebruikt kan worden door een landbouwer of industriebedrijf tijdens een periode van droogte. De gebruikers van dat water kunnen voortdurend de kwaliteit monitoren."

Dit zelflerend waterbrein moet ons beschermen tegen groeiende waterrisico's

Het systeem kwam er op vraag van gouverneur Carl Decaluwé (CD&V). "Het was een van de aanbevelingen uit mijn evaluatierapport in opdracht van de minister-president na de extreme droogte van vorig jaar. Met dit monitoringsysteem zullen we onze beslissingen nog objectiever kunnen staven."

Het pilootproject wordt op termijn uitgebreid naar heel Vlaanderen, dat zich zo beter kan wapenen tegen de groeiende dreiging van wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging. "We willen van Vlaanderen de internationale koploper maken inzake slim waterbeheer", klinkt het bij partners VITO, De Watergroep, Aquafin, imec en Vlakwa.

(TP)

"We installeren hier de komende 2 jaar een 500-tal sensoren, die waterkwaliteit meten", zegt Piet Seuntjens, innovatiemanager bij VITO, de Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie rond cleantech en duurzame ontwikkeling. "De sensoren zijn de nieuwste van hun soort. We noemen ze internet of things. Ze sturen info autonoom, energiezuinig en draadloos door naar een cloud. De sensoren worden geplaatst in het IJzerbekken, waterwingebieden van De Watergroep en voeding- en landbouwbedrijven om de watertoestand in kaart te brengen. Het sensorennetwerk is zelflerend en werkt als een menselijk brein. De innovatieve algoritmes verwerken de grote hoeveelheid data van de sensoren om de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent in realtime op te volgen, en om modellen te voeden die toekomstige evoluties voorspellen. Gebruikers van het 'waterbrein' kunnen het beschikbare water optimaal aanwenden en de vraag afstemmen op het aanbod. Het systeem duidt bijvoorbeeld aan welk water op welke plaats gebruikt kan worden door een landbouwer of industriebedrijf tijdens een periode van droogte. De gebruikers van dat water kunnen voortdurend de kwaliteit monitoren."Het systeem kwam er op vraag van gouverneur Carl Decaluwé (CD&V). "Het was een van de aanbevelingen uit mijn evaluatierapport in opdracht van de minister-president na de extreme droogte van vorig jaar. Met dit monitoringsysteem zullen we onze beslissingen nog objectiever kunnen staven."Het pilootproject wordt op termijn uitgebreid naar heel Vlaanderen, dat zich zo beter kan wapenen tegen de groeiende dreiging van wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging. "We willen van Vlaanderen de internationale koploper maken inzake slim waterbeheer", klinkt het bij partners VITO, De Watergroep, Aquafin, imec en Vlakwa.(TP)