De bomen die moeten worden verwijderd staan in een dreef met in totaal 76 populieren. "Spijtig genoeg kregen de oude populieren het hard te verduren tijdens de voorbije warme, droge zomers", zegt schepen van Landschap Valentijn Despeghel. "Begin dit jaar kwijnden de eerste 20 bomen vanaf de Hallebaststraat en Vierstraat onverwacht snel weg. Tegen de zomer waren ze afgestorven. Zo ontstond er een gevaarlijke situatie. Het pad waarlangs de bomen staan, wordt namelijk vaak door wandelaars, joggers en fietsers gebruikt om D...

De bomen die moeten worden verwijderd staan in een dreef met in totaal 76 populieren. "Spijtig genoeg kregen de oude populieren het hard te verduren tijdens de voorbije warme, droge zomers", zegt schepen van Landschap Valentijn Despeghel. "Begin dit jaar kwijnden de eerste 20 bomen vanaf de Hallebaststraat en Vierstraat onverwacht snel weg. Tegen de zomer waren ze afgestorven. Zo ontstond er een gevaarlijke situatie. Het pad waarlangs de bomen staan, wordt namelijk vaak door wandelaars, joggers en fietsers gebruikt om Dikkebusvijver te bereiken."Het stadsbestuur besliste om snel over te gaan tot de velling van een eerste reeks afgestorven of wegkwijnende populieren. "We zochten daarbij contact met de gemeente Heuvelland", aldus schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune. "Omdat de bomen letterlijk op de gemeentegrens staan, wordt de kostprijs voor het vellen verdeeld tussen Ieper en Heuvelland. Deze dankbare samenwerking van gemeenten zorgt ervoor dat we sneller dan gepland deze gevaarlijke situatie kunnen verhelpen. De resterende bomen worden goed onderzocht en wanneer er ook daar gevaar dreigt, wordt er actie ondernomen."Er komen nieuwe bomen in de plaats van de gevelde: zwarte populieren (Populus nigra). Dat is een streekeigen populierensoort die na de Eerste Wereldoorlog bijna volledig verdrongen werd door aanplanting van de niet streekeigen Canadapopulier."We blijven 7 dode boomstronken behouden tot op een hoogte van 4 meter", legt schepen Despeghel uit. "Uit onderzoek blijkt namelijk dat de holtes en spleten in oude populieren dé perfecte woonplaats zijn voor vleermuizen en vogels. Vleermuizen zijn namelijk grote fan van vijvers. Daar gaan ze jagen op insecten. De vleermuizen zoeken in de smalle ruimtes tussen loszittende stukken schors naar veilige schuilplaatsen. Ze gebruiken de bomenrij als beschutte trekroute tussen de vijver en de bossen op de Kemmelberg. Dode stammen trekken daarenboven heel wat insecten aan die van het hout leven. Daar komen op hun beurt dan weer spechten en andere vogels op af. Afgestorven stammen zijn dé perfecte plek voor de ontwikkeling van paddenstoelen en zwammen. Zo gaan een pak natuurwaarden van deze oude populierendreef niet verloren." Daarenboven wordt er op de brede oeverzone langs de beek een stevige houtkant aangeplant om de erosie vanuit de aangrenzende, hellende landbouwgronden te bufferen. Die erosie zorgde in het verleden voor aanvoer van veel slib naar Dikkebusvijver. Daar probeert de stad, samen met de gemeente Heuvelland, het Regionaal Landschap Westhoek en nog andere partners, op een ecologische manier nu aan te verhelpen. (CMW)