De gordel tussen Duinkerke en Westende is een van de merkwaardigste duingebieden van Europa, goed voor 3.280 hectare natuurgebied, en dus wordt er binnen het project Flandre, dat nog loopt tot 2020, hard gewerkt om het natuurgebied en het landschap te beschermen.

Vanuit heel Europa kwamen bijna 150 experts samen om te zien welke inspanningen er al in het gebied geleverd zijn en om informatie uit te wisselen op Europees niveau.

Aan Franse zijde is de voorbije jaren al 50 hectare vrijgemaakt van doornstruiken. Ontstruwelen heet dat. Op die manier worden natuurlijke gewassen gerestaureerd en onderhouden. Aan Vlaamse zijde is ook al twee hectare landbouwgrond omgezet in vochtige duinpannen. Het project koopt ook duinen aan die op privégronden staan en dus nauwelijks, en niet gericht, onderhouden worden. Zo is er al 81 hectare aan beide landzijden aangekocht.

"Wat we de voorbije dagen geleerd hebben, is dat er moet samengewerkt worden met de natuur, ter bescherming van de natuur, want de duinen hebben een eigen dynamiek, maar bijvoorbeeld ook tegen de stijgende zeespiegel", aldus Jean-Louis Herrier van het Agentschap Natuur en Bos. "Dit milieu is heel rijk, biologisch bekeken. Ook de biodiversiteit is uniek en zeldzaam, maar ook fragiel. Maar de duinen spelen ook een actieve rol, denk maar aan de bescherming tegen de stijgende zeespiegel, al zien we dat er op sommige plaatsen ook land bijkomt waar je eerder erosie zou verwachten. De duinen houden ook drinkwater vast en gaan verzilting in het hinterland tegen", aldus Herrier.

Flandre zal ook nog een Masterplan uitwerken tegen 2019 en het is de bedoeling dat na 2020, als het Europees project afloopt, er een permanente werkgroep komt om het gebied te beheren en onderhouden. "Er is een goede samenwerking nodig tussen overheden, de mensen op het terrein en de wetenschap, en dat op Europese schaal", aldus Herrier.

(BELGA)