De acties liepen van begin augustus tot eind september, zowel op weekdagen als in het weekend. De Gemeenschapswachten, de Lokale Politie en de dienst Openbaar Domein bundelden de krachten en zorgden voor verscherpte controles overdag, maar er waren ook een aantal avondacties die startten om 21 uur en ook controles om 3 uur 's nachts.
...

De acties liepen van begin augustus tot eind september, zowel op weekdagen als in het weekend. De Gemeenschapswachten, de Lokale Politie en de dienst Openbaar Domein bundelden de krachten en zorgden voor verscherpte controles overdag, maar er waren ook een aantal avondacties die startten om 21 uur en ook controles om 3 uur 's nachts.Tijdens de controles op sigarettenpeuken in augustus en september liepen 103 mensen tegen de lamp. In dezelfde periode werd ook intensief gecontroleerd op het niet correct buitenplaatsen van huisvuil, voornamelijk in het stadscentrum. Daarbij werden in totaal 199 overtredingen vastgesteld. Dat betekent dat de stadsdiensten en de politie twee maanden lang gemiddeld vijf GAS-boetes per dag hebben uitgeschreven voor inbreuken tegen de netheid van onze stad.Wie voor het eerst betrapt werd op het weggooien van een sigarettenpeuk, kreeg een GAS-boete van 60 euro. Voor hardleerse overtreders is de som een veelvoud. Bij de voorbije actie werd één recidivist betrapt die zich aan een GAS-boete van 150 euro mag verwachten. Naast een boete krijgen overtreders ook een sensibiliseringsfolder toegestuurd. Daarin staat uitgelegd welke schade weggegooide peuken kunnen veroorzaken.Schepen van Handhaving Maxim Donck (N-VA): "In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, zijn sigarettenfilters helemaal niet biologisch afbreekbaar. De stoffen waarvan die filters zijn gemaakt lossen op wanneer ze in contact komen met water of met de bodem en zo raken er giftige bestanddelen verspreid in de natuur. De overtreders moeten echt begrijpen dat sigarettenpeuken veel schade aan richten. Daarom sturen we zo'n folder mee, zodat mensen begrijpen dat we deze acties niet voeren om hen te pesten." Stad Oostende zal ook draagbare asbakjes uitdelen."Met de recente acties wil de stad ook het te vroeg buitenzetten van huisvuil blijvend aanpakken. Om al het afval van de 35.000 Oostendse gezinnen zo efficiënt mogelijk op te halen, wordt gebruik gemaakt van een afvalkalender. Het is belangrijk dat iedereen zich strikt aan deze afspraken houdt. Helaas komt het nog te vaak voor dat mensen hun afval de avond voordien of zelfs nog vroeger buitenplaatsen. De wind of dieren zoals katten en meeuwen hebben dan vrij spel, wat ervoor zorgt dat er heel wat los afval op straat terecht komt", klinkt het tot slot.