Meerperiodensite gevonden bij industrieterrein Rodenbach

Redactie KW

In de voorbije maanden heeft de firma Monument het archeologisch onderzoek uitgevoerd op de gronden waarop de industriezone Rodenbacht momenteel in uitvoering is. Er is een meerperiodensite aangetroffen, met huisplattegronden, een grafveld en een grafmonument.

Sinds januari 2017 maakt Oostkamp deel uit van Raakvlak, de Interlokale Vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland. Raakvlak heeft tot doel het behoud, maar ook het beheer, onderzoek en ontsluiting van het onroerend erfgoed in het noordoosten van de provincie West-Vlaanderen.

Gronden met grafveld gevonden

Raakvlak heeft net een archeologische opgraving afgerond ter hoogte van de A. Rodenbachstraat in Oostkamp. Tijdens het veldwerk is een meerperiodensite aangetroffen, die bestaat uit een landelijke bewoning vanaf de Gallo-Romeinse tijd tot de late middeleeuwen. De sporen uit de vroegste periode bevinden zich op de hoger gelegen gronden. De gronden omvatten huisplattegronden, maar ook een grafveld met bijhorend grafmonument , diverse waterputten en eeen wegtracé om het landschap te ontginnen.

Ook zijn er sporen terug te vinden uit de volle tot late middeleeuwen, namelijk de 11de tot de 13de eeuw. Deze bevindingen sluiten duidelijk aan bij de site van ‘t Zwarte Gat, die in 1994 werd onderzocht. Het gaat om een aaneenschakeling van erven met een gracht errond: een hoofdgebouw, bijgebouwen, kleine objecten (spijkertjes, hooioppers) en diverse kuilen en grachten.

“Rijker qua inzicht”

Door de archeologische opgravingen zijn de werken in de A. Rodenbachstraat met vertraging opgestart. Frederik Roelens van Raakvlak reageert hierop: “Op zich zijn de verwachtingen ingevuld. Tijdens een opgraving in 1990 hebben we een aantal grafheuvels uit de bronstijd gevonden. We hadden ergens gehoopt om deze ook op deze site aan te treffen, maar dat was niet het geval. Toch hebben we nu kunnen aantonen dat de middeleeuwse bevolking hier niet zomaar was. We hebben een aantal middeleeuwse munten, schoenhespen, riemhespen gevonden, en een zeldzame zilveren munt Denier uit Aalst.”

We zullen na de analyse van de stalen nog veel meer te weten komen over deze periode. Wat kweekten de mensen, wat aten ze, waar hielden de bewoners zich mee bezig… En vooral: waarom verlieten de mensen deze gronden plots? In het onderzoek hiernaar zijn de boomstamwaterputten erg belangrijk.” Burgemeester Jan de Keyser vat samen: “We hebben niet de grootste potten gevonden, maar we zijn rijker geworden qua inzicht.”

Waterbuffer voor landbouwers

Intussen zijn de werken gestart. In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale en Global Estate Group is de firma Aannemingen Verhelst uit Oostende gestart met de riolerings- en wegenwerken. Ook zijn ze bezig met de aanleg van de bufferberm tussen het nieuwe bedrijventerrein en de aanpalende woningen. “We zetten sterk in op waterbeheersing”, weet schepen openbare werken Delphine Roels te vertellen. “Een eerste grote doel is om het water dat opgepompt wordt tijdens de werken te bufferen. Dat water kunnen we dan ter beschikking stellen van de landbouw.”

“De voorziene waterbuffer zal hopelijk nog voor het bouwverlof klaar zijn. Tijdens periodes van droogte zullen landbouwers hier water kunnen afhalen. We hebben bekeken of dat nu al kan, maar dat is niet opportuun. We kunnen nog niet bufferen, en het duurt te lang om een bepaalde hoeveelheid opgepompt water in te slaan.” Het einde van deze werken is voorzien in het voorjaar van 2021. Nadien worden de nutsleidingen aangelegd en kunnen de bedrijfsgebouwen worden opgetrokken.

(GS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten