Meer dan dertig bezwaren ingediend tegen Beaudura in Wervik

Redactie KW

Eén dag voor het afsluiten van het openbaar onderzoek waren er gisteren iets meer dan dertig bezwaarschiften ingediend tegen de komst van de bvba Beaudura in Wervik.

Beaudura heeft een aanvraag ingediend voor een milieuvergunning voor de opslag, sortering en mechanische behandeling van afvalstoffen. Dat zou gebeuren tussen de Hoogweg en Robert Klingstraat. Het gaat om een zusterbedrijf van Francovera, de firma van eerste schepen Belinda Beuuprez (N-VA). Het bedrijf reageert voorlopig niet. Er is heel wat commotie onder de bewoners van de wijk aan de overkant van het containerpark in de Robert Klingstraat. “We bespreken maandag de aanvraag op het schepencollege”, zegt schepen van Milieu Ann Degroote (Open VLD). “We gaan dan een advies geven. De milieudienst zal ons een advies geven. Dat is inmiddels klaar.”

Groot was de verbazing van de buurtbewoners toen ze van de stad een brief ontvingen met daarin de bekendmaking van de aanvraag. Tot de soort afvalstoffen behoren papier en karton, hout, kunststoffen, glas, metaal, rubber, bouw- en sloopafval en aluminiumprofiel. De totale opslagcapaciteit bedraagt 1.150 ton. De omwonenden vrezen lawaai- en stofhinder door het vermalen van hout, kunststoffen en aluminiumprofielen. Ook de opslag van asbesthoudende bouwmaterialen is voorzien. Asbest is kankerverwekkend en dus een gevaar voor de volksgezondheid in de buurt.

(EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.